Php Facebook Login Yeni Api

Facebook‘un yeni API sürümü ile PHP kullanarak Login sistemi geliştirelim,

İlk olarak Composer ile Facebook bağlantılarımızı yapmak için gerekli sınıfları indirelim

composer require facebook/graph-sdk

Şimdi Facebook üzerine dönelim https://developers.facebook.com/apps/ adresine girip Uygulama oluşturuyoruz,

Local üzerinde çalışıyorsak, local adresimiz de yazmalıyız,

Facebook üzerinde app oluşturma için hızlı bir video çektim,

Şimdi devam edelim

require_once __DIR__ . '/vendor/autoload.php'; // bu dizini kendinize göre düzenleyin

$fb = new \Facebook\Facebook([
'app_id' => 'VİDEODAKİ APP ID',
'app_secret' => 'VİDEODAKİ SECRET',
'default_graph_version' => 'v2.10',
]);
$helper = $fb->getRedirectLoginHelper();

try {
$accessToken = $helper->getAccessToken();
} catch(Facebook\Exceptions\FacebookResponseException $e) {

echo 'Graph hata ile döndü ' . $e->getMessage();
exit;
} catch(Facebook\Exceptions\FacebookSDKException $e) {

echo 'Facebook SDK hata ile döndü' . $e->getMessage();
exit;
}

if (! isset($accessToken)) {
if ($helper->getError()) {
  header('HTTP/1.0 401 Unauthorized');
  echo "Error: " . $helper->getError() . "\n";
  echo "Error Code: " . $helper->getErrorCode() . "\n";
  echo "Error Reason: " . $helper->getErrorReason() . "\n";
  echo "Error Description: " . $helper->getErrorDescription() . "\n";
} else {
  header('HTTP/1.0 400 Bad Request');
  echo 'Bad request';
}
exit;
}


echo '<h3>Access Token</h3>';
var_dump($accessToken->getValue());


$oAuth2Client = $fb->getOAuth2Client();


$tokenMetadata = $oAuth2Client->debugToken($accessToken);
echo '<h3>Metadata</h3>';
var_dump($tokenMetadata);


$tokenMetadata->validateAppId('{app-id}'); // app id ile değiştirin
$tokenMetadata->validateExpiration();

if (! $accessToken->isLongLived()) {
try {
  $accessToken = $oAuth2Client->getLongLivedAccessToken($accessToken);
} catch (Facebook\Exceptions\FacebookSDKException $e) {
  echo "<p>Uzun süren access token alınamadı: " . $helper->getMessage() . "</p>\n\n";
  exit;
}

echo '<h3>Uzun süreli token</h3>';
var_dump($accessToken->getValue());
}

$_SESSION['fb_access_token'] = (string) $accessToken;
$response = $fb->get('/me?fields=id,name', $accessToken);

$user = $response->getGraphUser();

echo 'Name: ' . $user['name'];

Şimdi ilk dikkat edeceğimiz şey, permissions kısmı. Buraya ekleyecekleriniz ile ilgili detayları https://developers.facebook.com/docs/facebook-login/permissions/ adresinden alabilirsiniz. Ek olarak uzun süreli token’ı 60 güne kadar kullanabilirsiniz, kısaca kullanıcı sisteminize facebook ile girdikten sonra buradaki long-lived token’i veritabanına kayıt edip, buradaki token ile adamın hesabından daha önce aldığınız izinler sınırında istediğinizi yaptırabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın