Php Txt Yeni Satır Ekleyerek Veri Ekleme

PHP’de çok acil işlerde veriyi txt dosyasına işleyip hızlıca işlemi tamamlamak isteyebilirsiniz.

PHP’de gelen verileri bir kaç yöntemle txt dosyasına yazdırabiliyoruz.

İlk olarak her gelen veriyi bir alt satıra almadan başlayalım,

$veri = "buralar hep veri";
file_put_contents('kayit.txt', $veri.PHP_EOL , FILE_APPEND | LOCK_EX);

Yukarıdaki kod şunu yapıyor, ilk olarak kayit.txt dosyasını yoksa oluşturuyor, sonrasında gelen veriyi sonunda (PHP_END_OF_LINE) ekleyerek verimizi ekliyor.

Veya daha C şeklinde yazmak isterseniz

$dosya = fopen("logs.txt", "a");
$txt = "veriler buraya";
fwrite($dosya, "\n". $txt);
fclose($dosya);

Buradaki fopen içerisindeki a append anlamına geliyor. Burayı daha fazla detaylandırıp kusturmak istemiyorum, en çok kullandığım iki txt dosyasına veri yazma işlemini paylaştım.

Bir Cevap Yazın